Príčiny

 

Vplyvy prostredia

Práca s počítačom

Klimatizácia

Digitálna očná záťaž

Syndróm kancelárskeho oka

Prírodné faktory


Hormóny

Tehotenstvo

Staroba

Menopauza

Ochorenia

Reumatizmus

Cukrovka

Lieky

Ružovka

Ochorenie štítnej žľazy

Zrakové vady

Krátkozrakosť

Ďalekozrakosť

Vekom podmienená ďalekozrakosť (presbyopia)

Astigmatizmus

Škúľavé oči (strabizmus)